Filozofická fakulta

Den otevřených dveří
FF UK

12. leden 2019

prezentace programů / oborů / kurzů dle abecedy

čas
12:00
místnost
131
ústav/katedra
Katedra andragogiky a personálního řízení

čas
12:00
místnost
131
ústav/katedra
Katedra andragogiky a personálního řízení

čas
14:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav anglického jazyka a didaktiky | Ústav anglofonních literatur a kultur

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
14:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav anglického jazyka a didaktiky | Ústav anglofonních literatur a kultur

čas
14:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav anglického jazyka a didaktiky | Ústav anglofonních literatur a kultur

čas
10:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav pro archeologii

čas
10:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav pro archeologii

čas
13:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra pomocných věd historických a archivního studia

čas
13:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra pomocných věd historických a archivního studia

čas
14:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav Dálného východu

čas
14:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav Dálného východu

čas
16:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav Dálného východu

čas
16:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav Dálného východu

čas
11:00
místnost
217
ústav/katedra
Katedra blízkovýchodních studií

čas
11:00
místnost
217
ústav/katedra
Katedra blízkovýchodních studií

čas
10:00
místnost
209
ústav/katedra
Ústav bohemistických studií

čas
16:00
místnost
104
ústav/katedra
Ústav českého jazyka a teorie komunikace | Ústav české literatury a komparatistiky

čas
13:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav českého jazyka a teorie komunikace | Ústav české literatury a komparatistiky

čas
16:00
místnost
104
ústav/katedra
Ústav českého jazyka a teorie komunikace | Ústav české literatury a komparatistiky

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
12:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav jazyků a komunikace neslyšících

čas
17:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav pro dějiny umění

čas
17:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav pro dějiny umění

čas
13:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav germánských studií

čas
15:00
místnost
301
ústav/katedra
Katedra divadelní vědy

čas
15:00
místnost
301
ústav/katedra
Katedra divadelní vědy

čas
15:00
místnost
104
ústav/katedra
Český egyptologický ústav

čas
14:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav anglického jazyka a didaktiky | Ústav anglofonních literatur a kultur

čas
16:00
místnost
300
ústav/katedra
Katedra estetiky

čas
16:00
místnost
300
ústav/katedra
Katedra estetiky

čas
13:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav etnologie

čas
13:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav etnologie

čas
10:00
místnost
301
ústav/katedra
Katedra filmových studií

čas
10:00
místnost
301
ústav/katedra
Katedra filmových studií

čas
15:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav filosofie a religionistiky

čas
15:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav filosofie a religionistiky

čas
12:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav germánských studií, Oddělení finských studií

čas
12:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav germánských studií, Oddělení finských studií

čas
15:00
místnost
317
ústav/katedra
Fonetický ústav

čas
15:00
místnost
317
ústav/katedra
Fonetický ústav

čas
10:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav románských studií

čas
10:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav románských studií

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
11:00
místnost
217
ústav/katedra
Katedra blízkovýchodních studií

čas
12:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav románských studií

čas
12:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav románských studií

čas
14:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav českých dějin

čas
11:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav světových dějin

čas
14:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav hospodářských a sociálních dějin

čas
11:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav světových dějin

čas
12:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav hospodářských a sociálních dějin | Ústav světových dějin | Ústav českých dějin

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
16:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav hudební vědy

čas
16:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav hudební vědy

čas
17:00
místnost
209
ústav/katedra
Středisko ibero-amerických studií

čas
11:00
místnost
131
ústav/katedra
proděkan pro Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

čas
15:00
místnost
131
ústav/katedra
proděkan pro Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

čas
13:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav informačních studií a knihovnictví

čas
13:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav informačních studií a knihovnictví

čas
11:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav románských studií

čas
11:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav románských studií

čas
14:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

čas
14:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

čas
12:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav pro klasickou archeologii

čas
12:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav pro klasickou archeologii

čas
17:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav české literatury a komparatistiky

čas
11:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav řeckých a latinských studií

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
17:00
místnost
217
ústav/katedra
Katedra logiky

čas
17:00
místnost
217
ústav/katedra
Katedra logiky

čas
16:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav translatologie

čas
11:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav germánských studií

čas
13:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav germánských studií

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
14:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav germánských studií

čas
14:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav germánských studií

čas
16:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav obecné lingvistiky

čas
16:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav obecné lingvistiky

čas
10:00
místnost
200
ústav/katedra
Katedra pedagogiky

čas
10:00
místnost
200
ústav/katedra
Katedra pedagogiky

čas
10:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav politologie

čas
10:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav politologie

čas
13:00
místnost
300
ústav/katedra
Ústav románských studií

čas
16:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav translatologie

čas
17:00
místnost
131
ústav/katedra
Katedra psychologie

čas
17:00
místnost
131
ústav/katedra
Katedra psychologie

čas
14:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav filosofie a religionistiky

čas
14:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav filosofie a religionistiky

čas
16:00
místnost
209
ústav/katedra
Ústav východoevropských studií

čas
16:00
místnost
209
ústav/katedra
Ústav východoevropských studií

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
10:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav řeckých a latinských studií

čas
10:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav řeckých a latinských studií

čas
11:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav řeckých a latinských studií

čas
11:00
místnost
317
ústav/katedra
Ústav řeckých a latinských studií

čas
15:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav Dálného východu

čas
15:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav Dálného východu

čas
13:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav germánských studií

čas
10:00
místnost
200
ústav/katedra
Katedra pedagogiky

čas
16:00
místnost
200
ústav/katedra
Katedra sociální práce

čas
16:00
místnost
200
ústav/katedra
Katedra sociální práce

čas
15:00
místnost
200
ústav/katedra
Katedra sociologie

čas
15:00
místnost
200
ústav/katedra
Katedra sociologie

čas
17:00
místnost
301
ústav/katedra
Ústav srovnávací jazykovědy

čas
11:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra středoevropských studií

čas
11:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra středoevropských studií

čas
11:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra středoevropských studií

čas
11:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra středoevropských studií

čas
13:00
místnost
200
ústav/katedra
Ústav informačních studií a knihovnictví

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
13:00
místnost
217
ústav/katedra
Ústav germánských studií

čas
16:00
místnost
131
ústav/katedra
Ústav translatologie

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
14:00
místnost
300
ústav/katedra
Učitelské programy na FF UK

čas
12:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra pomocných věd historických a archivního studia

čas
12:00
místnost
209
ústav/katedra
Katedra pomocných věd historických a archivního studia

čas
15:00
místnost
209
ústav/katedra
Ústav východoevropských studií

čas
15:00
místnost
209
ústav/katedra
Ústav východoevropských studií

Bc. = bakalářské studium, NMgr. = navazující magisterské studium

program podle časů v PDF

ff.cuni.cz